MACAO

สารภาพแต่โดยดี ว่าทริปมาเก๊าครั้งนี้ของเรา เกิดขึ้นเพราะความหน้ามืดจากโปร 0 บาทของสายการบินโลว์คอสต์แห่งหนึ่งแท้ๆ (ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ 0 บาทตามชื่อโปรหรอก รวมภาษีแล้วเบ็ดเสร็จก็ร่วม 2,400 บาทต่อคน แต่ก็ยังถือว่าถูกอยู่ดี) 

มาเก๊าเป็นประเทศน่ารักๆที่เปิดรับคนไทยอย่างอ้าซ่า ในแบบที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเฉกเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน (อันนี้เพิ่งยกเลิกวีซ่าสำหรับคนไทยสดๆร้อนๆ) แต่ยังไง๊ยังไงประเทศนี้ก็ยังได้รับความสนใจสำหรับคนไทยค่อนข้างน้อยอยู่ดี เพราะภาพลักษณ์ของมาเก๊าเอง ที่คนไทยส่วนใหญ่มองว่าเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะมีแค่คาสิโนนั่นเอง

Continue reading →

Advertisements

CHRISTIAN CHURCH OF WAT PHRA HARUTHAI

Nerdiva_Church.jpgPhra Haruthai Logo-04โบสถ์คริสต์พระหฤทัย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์วัดเพลง ตั้งอยู่ในอำเภอที่เล็กที่สุด ของจังหวัดราชบุรี อย่างอำเภอวัดเพลง เป็นศูนย์กลางของชาวโรมันคาทอลิค ที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2446 ปัจจุบันมีอายุ 113 ปี Continue reading →

NATIVITY OF OUR LADY CATHEDRAL

Nerdiva_Cathedral 5.jpg

Nerdiva_Cathedral Logo-04.png


อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ ของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 โดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้จึงมีอายุเก่าแก่ถึง 126 ปี นับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวโรมันคาทอลิคในประเทศไทย

Continue reading →

BAAN RAI TEMPLE


Nerdiva_Ban Rai 4.jpg

Ban Rai Logo-04.pngวิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมกลางน้ำ


วิหารเทพวิทยาคมเป็นส่วนหนึ่งของวัดบ้านไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎกใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 240 ล้านบาท โดยประมาณ Continue reading →