THE KHORAT FOSSIL MUSEUM

 

Khorat Fossil Logo-04
ย้อนเวลาไปเรียนรู้อดีต เพื่อทำความเข้าใจปัจจุบัน และจินตการถึงอนาคต…


ครั้งนี้ เราจะขอปล่อยให้เขาใหญ่เป็นเพียงทางผ่าน เพราะจุดหมายปลายทางเราคือ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชื่อยาวมาก จึงขอตั้งชื่อเรียกแบบย่อๆ (ขึ้นมาเอง) ว่า The Khorat Fossil Museum Continue reading →

Advertisements